Zgłoszenia

W celu zgłoszenia swego udziału w Kaczawskiej Wyrypie 2021 należy wypełnić kwestionariusz zgłoszenia. 
Formularz do wypełnienia tutaj

UWAGA!!!
Zgłoszenia drużyn na trasę TP10 można dokonywać wyłącznie mailowo na adres zgloszenia@kaczawskawyrypa.pl


Wzór tegorocznej koszulki zamieścimy w najbliższym czasie.Możliwe jest także wysłanie zgłoszenia mailem na adres zgloszenia@kaczawskawyrypa.pl

Po otrzymaniu złoszenia i wprowadzeniu go na listę uczestników wysyłamy maila potwierdzającego z istotnymi informacjami (m.in. o numerze konta na które należy dokonać opłaty).
Wysokość wpisowego określona jest w regulaminie imprezy.

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje: 

imię
nazwisko
data urodzenia w formacie dd.mm.rrrr
numer telefonu komórkowego posiadanego podczas maratonu
adres mailowy 
adres zamieszkania:  
- kraj (jeżeli inny niż Polska)
- miejscowość
- kod pocztowy
- ulica aleja plac / nr domu / nr mieszkania 
trasa (TP25, TP50, TP100, TR75, TR150)
kategoria (K, M)
nazwa teamu
ilość zamawianych koszulek oraz ich rozmiarPonadto należy załączyć oświadczenie o treści:

Dokonując zgłoszenia oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych organizatora imprezy oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych organizatorowi w zgłoszeniu.  
 

              

News