Zgłoszenia

W celu zgłoszenia swego udziału w Kaczawskiej Wyrypie 2017 należy wypełnić kwestionariusz zgłoszenia. 
Formularz do wypełnienia tutaj


Możliwe jest także wysłanie zgłoszenia mailem na adres zgloszenia@kaczawskawyrypa.pl

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje: 

imię
nazwisko
data urodzenia w formacie dd.mm.rrrr
numer telefonu komórkowego posiadanego podczas maratonu
adres mailowy 
adres zamieszkania:  
- kraj (jeżeli inny niż Polska)
- miejscowość
- kod pocztowy
- ulica aleja plac / nr domu / nr mieszkania 
trasa (TP25, TP50, TP100, TR75, TR150)
kategoria (K, M)
nazwa teamu
ilość zamawianych koszulek oraz ich rozmiarPonadto należy załączyć oświadczenie o treści:

Dokonując zgłoszenia oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizatora jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883) oraz na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną udostępniając w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).